Zastupitelstvo HMP

Ing. Miloš Růžička

zastupitel

Email: Milos.Ruzicka@praha.eu
Strana: TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu
Funkce: zastupitel

Členství ve výborech