Seznam zastupitelů: Ing.Miloš Růžička (Portál hlavního města Prahy)

Zastupitelstvo HMP