Zastupitelstvo HMP

Ing. Ondřej Prokop

zastupitel

Email: Ondrej.Prokop@praha.eu
Strana: ANO 2011
Funkce: zastupitel

Členství ve výborech