Zastupitelstvo HMP

Mgr. Tomáš Portlík

zastupitel

Email: Tomas.Portlik@praha.eu
Strana: ODS
Funkce: zastupitel

Členství ve výborech

Členství v komisích