Zastupitelstvo HMP

Bc. Tomáš Štampach

zastupitel

Email: Tomas.Stampach@praha.eu
Strana: ODS
Funkce: zastupitel

Členství ve výborech