Zastupitelstvo HMP

MUDr. Tomáš Kaštovský

zastupitel

Email: Tomas.Kastovsky@praha.eu
Strana: ODS
Funkce: zastupitel
Klub: ODS (člen)

Členství ve výborech