Zastupitelstvo HMP

MUDr. Tomáš Kaštovský

zastupitel

Email: Tomas.Kastovsky@praha.eu
Strana: SPOLU pro Prahu (ODS)
Funkce: zastupitel
Klub: SPOLU pro Prahu (člen)