Zastupitelstvo HMP

Mgr. Karel Hanzlík

zastupitel

Email: Karel.Hanzlik@praha.eu
Strana: ODS
Funkce: zastupitel

Členství ve výborech