Seznam zastupitelů: MUDr.Zdeněk Hřib (Portál hlavního města Prahy)

Zastupitelstvo HMP

MUDr. Zdeněk Hřib

zastupitel, primátor hl. m. Prahy

Email: Zdenek.Hrib@praha.eu
Strana: Piráti
Funkce: zastupitel
RHMP: primátor hl. m. Prahy
Klub: Piráti (člen)