Zastupitelstvo HMP

RNDr. Daniel Mazur, PhD.

zastupitel

Email: Daniel.Mazur@praha.eu
Strana: Piráti
Funkce: zastupitel
Klub: Piráti (předseda)

Členství ve výborech