Zastupitelstvo HMP

RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.

zastupitel, radní

Email: Daniel.Mazur@praha.eu
Strana: Piráti
Funkce: zastupitel
RHMP: radní
Klub: Piráti (předseda)