Zastupitelstvo HMP

Bc. Michaela Krausová

zastupitel

Email: Michaela.Krausova@praha.eu
Strana: Piráti
Funkce: zastupitel

Členství ve výborech