Zastupitelstvo HMP

Mgr. Eva Horáková

zastupitel

Email: Eva.Horakova@praha.eu
Strana: Piráti
Funkce: zastupitel
Klub: Piráti (místopředsedkyně)

Členství ve výborech