Zastupitelstvo HMP

Mgr. Eva Horáková

zastupitel

Email: Eva.Horakova@praha.eu
Strana: Piráti
Funkce: zastupitel

Členství ve výborech