Zastupitelstvo HMP

Tomáš Murňák

zastupitel

Email: Tomas.Murnak@praha.eu
Strana: Piráti
Funkce: zastupitel

Členství ve výborech