Seznam zastupitelů: Tomáš Murňák (Portál hlavního města Prahy)

Zastupitelstvo HMP