Zastupitelstvo HMP

Ing. Pavel Hájek

zastupitel

Email: Pavel.Hajek@praha.eu
Strana: Piráti
Funkce: zastupitel

Členství ve výborech

Členství v komisích