Seznam zastupitelů: JUDr.Jiří Pospíšil (Portál hlavního města Prahy)

Zastupitelstvo HMP