Zastupitelstvo HMP

JUDr. Jiří Pospíšil

zastupitel

Email: Jiri.Pospisil@praha.eu
Strana: TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu
Funkce: zastupitel
Klub: TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu (předseda)

Členství ve výborech