Seznam zastupitelů: doc. Ing. arch.Petr Hlaváček (Portál hlavního města Prahy)

Zastupitelstvo HMP