Zastupitelstvo HMP

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček

zastupitel, 1. náměstek primátora

Email: Petr.Hlavacek@praha.eu
Strana: STAN
Funkce: zastupitel
RHMP: 1. náměstek primátora
Klub: STAN (člen)