Zastupitelstvo HMP

Ing. Pavel Richter

zastupitel

Email: Pavel.Richter@praha.eu
Facebook: https://www.facebook.com/PavelRichterP5/
Strana: TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu
Funkce: zastupitel

Členství ve výborech