Zastupitelstvo HMP

Ing. Mariana Čapková, MBA

zastupitel

Email: Mariana.Capkova@praha.eu
Strana: PRAHA SOBĚ
Funkce: zastupitel
Klub: PRAHA SOBĚ (členka)

Členství v komisích