Seznam zastupitelů: Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. (Portál hlavního města Prahy)

Zastupitelstvo HMP