Zastupitelstvo HMP

Ing. arch. PhDr Lenka Burgerová, Ph.D.

zastupitel

Email: Lenka.Burgerova@praha.eu
Strana: PRAHA SOBĚ
Funkce: zastupitel

Členství ve výborech