Seznam zastupitelů: Ing. arch. PhDrLenka Burgerová, Ph.D. (Portál hlavního města Prahy)

Zastupitelstvo HMP

Ing. arch. PhDr Lenka Burgerová, Ph.D.

zastupitel

Email: Lenka.Burgerova@praha.eu
Strana: PRAHA SOBĚ
Funkce: zastupitel
Klub: PRAHA SOBĚ (místopředsedkyně)

Členství ve výborech