Seznam zastupitelů: Mgr.Martin Benda (Portál hlavního města Prahy)

Zastupitelstvo HMP