Zastupitelstvo HMP

Václav Bílek

zastupitel

Email: Vaclav.Bilek@praha.eu
Strana: ANO 2011
Funkce: zastupitel

Členství ve výborech