Zastupitelstvo HMP

PhDr. Pavel Světlík

zastupitel

Email: Pavel.Svetlik@praha.eu
Strana: PRAHA SOBĚ
Funkce: zastupitel

Členství ve výborech