Zastupitelstvo HMP

Mgr. Kristýna Drápalová

zastupitel

Email: Kristyna.Drapalova@praha.eu
Strana: PRAHA SOBĚ
Funkce: zastupitel
Klub: PRAHA SOBĚ (členka)

Členství ve výborech