Zastupitelstvo HMP

Ing. Jiří Kubíček

zastupitel

Email: Jiri.Kubicek@praha.eu
Facebook: +420778765696
Strana: ODS
Funkce: zastupitel

Členství ve výborech