Zastupitelstvo HMP

Ing. Jan Hora

zastupitel

Email: Jan.Hora@praha.eu
Strana: Piráti
Funkce: zastupitel

Členství ve výborech