Seznam zastupitelů: Bc.Filip Brückner (Portál hlavního města Prahy)

Zastupitelstvo HMP

Bc. Filip Brückner

zastupitel

Email: Filip.Bruckner@praha.eu
Strana: ANO 2011
Funkce: zastupitel
Klub: ANO 2011 (člen)

Členství ve výborech