Zastupitelstvo HMP

Mgr. David Bodeček, MBA

zastupitel

Email: David.Bodecek@praha.eu
Strana: Piráti
Funkce: zastupitel
Klub: Piráti (člen)

Členství ve výborech