Zastupitelstvo HMP

Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda, MBA

zastupitel, radní

Email: Antonin.Klecanda@praha.eu
Strana: STAN
Funkce: zastupitel
RHMP: radní
Klub: STAN (člen)

Členství ve výborech