Zastupitelstvo HMP

Ing. arch. Zuzana Hamanová

zastupitel

Email: Zuzana.Hamanova@praha.eu
Strana: STAN
Funkce: zastupitel
Klub: STAN (členka)

Členství ve výborech

Členství v komisích