Měsíc Termín
leden 23.1.
únor    13.2.
březen 19.3.
duben  16.4.
květen   21.5.
červen 18.6.
září 10.9.
říjen 15.10.
listopad 12.11.
prosinec 17.12.

V případě potřeby pokračuje ZHMP následující den.