Měsíc Termín
leden 21.1.
únor    18.2.
březen 18.3.
duben  22.4.
květen   27.5.
červen 17.6.
září 9.9.
říjen 14.10.
listopad 11.11.
prosinec 16.12.

V případě potřeby pokračuje ZHMP následující den.