Měsíc Termín
leden 27.1.
únor    24.2.
březen 24.3.
duben  28.4.
květen   26.5.
červen 16.6.
září 8.9.

V případě potřeby pokračuje ZHMP následující den.