Měsíc Termín
únor

16. 2.
(pokračování 1. ustavujícího zasedání)

březen 23. 3.
duben 27. 4
květen 25. 5.
červen 22. 6.
září 14. 9
říjen 26. 10.
listopad 23. 11.
prosinec 14. 12.

V případě potřeby pokračuje ZHMP následující den.