Vážené dámy, vážení pánové,

dovoluji si Vás pozvat na další jednání výboru pro infrastrukturu, které se uskuteční v pondělí dne 20. října od 15 hodin v prostředním salonku primátora. Na pořadu jednání bude aktualizovaný Strategický plán hl. m. Prahy, informace o možném navýšení poplatku za komunální odpad a návrhy Plánů oblastí Povodí Berounky, Dolní Vltavy a Horního a středního Labe.

Pozvánku a materiály k jednání obdržíte s týdenním předstihem emailem i do svých zastupitelských schránek.

s pozdravem

Ing. Mgr. Miroslav Poche

předseda výboru pro infrastrukturu