Tabulka termínů zasedání ZHMP a navrhovaných termínů jednání VBP ZHMP

Zasedání ZHMP v I. pololetí roku 2009

Návrh termínů jednání Výboru bytové politiky ZHMP

datum

den

čas

místnost

19.2.2009

-

-

-

-

26.3.2009

12.3.2009

čtvrtek

16:30 hod.

č. 135, Malý salónek, Nová radnice

23.4.2009

-

-

-

-

28.5.2009

14.5.2009

čtvrtek

16:30 hod.

č. 135, Malý salónek, Nová radnice

18.6.2009

25.6.2009

čtvrtek

16:30 hod.

č. 135, Malý salónek, Nová radnice