Zápis z jednání Výboru bytové politiky ZHMP ze dne 1.10.2009

 

Předseda Výboru zahájil jednání v 16:30 hod. a požádal přítomného pána s kamerou, aby přestal jednání Výboru natáčet. Ten tuto výzvu odmítl.

 

Předseda otevřel diskusi k jednání výboru a nechal členy výboru hlasovat, zda souhlasí s tím, aby byl z jednání pořizován audiovizuální záznam a Členové Výboru s pořízením takového záznamu nesouhlasili. Protože pán s kamerou odmítl opustit jednání Výboru, předseda navrhnul přesunout jednání na příští týden, to je na 8.10.2009 v 16:30 hod.