10.09. 2007

08.10. 2007

12.11. 2007

10.12. 2007

Jednání se uskuteční vždy od 15.00 hodin v Nové Radě,1. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.