Pozvánka

 

V Praze dne 28. listopadu 2007

 

 

Vážená paní, vážený pane,

 

 

svolávám  10. zasedání  Výboru  hospodářské  politiky ZHMP,  které  se  bude  konat  dne    5. prosince  2007  -  Malý salónek, MHMP, Mariánské nám. 2, Praha 1, 1. patro, č. dv. 135 od 15,00 hodin.

 

 

Program:

 

1)    Kontrola zápisu

2)    Volba ověřovatele

3)    Zpráva o portfoliu hl.m. Prahy za 3. čtvrtletí 2007

4)    Rozprava k činnosti VHP v roce 2008

5)    Informace z majetkové komise 

6)    Diskuse, různé

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Přílohy:

1)    Zápis z jednání VHP č. 9/2007 ze dne 7.11.2007

2)    Zpráva o portfoliu hl.m. Prahy za 3. čtvrtletí 2007

3)    Zápis z  Majetkové komise RHMP ze dne 5.11.2007