Pozvánka

 

V Praze dne 27.února 2008

 

Vážená paní, vážený pane,

 

 

svolávám  13. zasedání  Výboru  hospodářské  politiky ZHMP,  které  se  bude  konat  dne    5. března 2008  -  Malý salónek, MHMP, Mariánské nám. 2, Praha 1, 1. patro, č. dv. 135 od 15,00 hodin.

 

 

Program:

 

1)    Kontrola zápisu

2)    Volba ověřovatele

3)    Zpráva o činnosti VHP ZHMP za období od 1.9.07.-29.2.08

4)    Projednání požadavků městských částí uplatněných k rozpuštění rezervy pro MČ (požadavek sumarizován ve výši 1,215.022 tis. Kč, plánovaná rezerva 500 mil. Kč)

5)    1. stupeň výběrového řízení – „Projekt urbanistického rozvoje území Rohanského ostrova spojeného s pronájmem a následným prodejem pozemků“ – odborný výklad provede zástupce ÚRM

6)    Různé

 

 

 

 

 

       

 

 

Přílohy:

1)    Zápis z jednání VHP č. 12/2007 ze dne 6.2.2008

2)    Zpráva o činnosti VHP ZHMP za období od 1.9.07.-29.2.08

3)    Hodnocení prvního stupně VŘ „Projektu urbanistického rozvoje území Rohanského ostrova  spojeného s pronájmem a následným prodejem pozemků“

4)    Požadavky městských částí uplatněné v I. kole rozpouštění rezervy pro MČ

5)    DVD – presentace  z 12. VHP - - Projekt zřízení a.s. DD a ÚSP a Projekt záměru zpoplatnění vjezdu do centra Prahy“