Pozvánka

 

V Praze dne 27.března 2008

 

Vážená paní, vážený pane,

 

 

svolávám  14. zasedání  Výboru  hospodářské  politiky ZHMP,  které  se  bude  konat  dne    2. dubna 2008  -  Malý salónek, MHMP, Mariánské nám. 2, Praha 1, 1. patro, č. dv. 135 od 15,00 hodin.

 

 

Program:

 

1)    Kontrola zápisu ze dne 5.3.08

2)    Volba ověřovatele

3)    Prezentace současného stavu a  možného budoucího vývoje Kongresového centra v Praze

4)    Informace z majetkové komise ze dne 10.3.2008

5)    Různé

 

 

 

 

 

       

 

 

Přílohy:

1)    Zápis z jednání VHP č. 13/2008 ze dne 5.3.2008

2)    Zápis z majetkové komise ze dne 10.3.2008

3)    Podkladové materiály  k prezentaci KCP