Pozvánka

 

V Praze dne 25. listopadu  2008

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám  20. zasedání  Výboru  hospodářské  politiky ZHMP,  které  se  bude  konat

 

ve středu  dne   3. prosince   2008

 

  Malý salónek, MHMP, Mariánské nám. 2, Praha 1, 1. patro, č. dv. 135 od 15,00 hodin.

 

Program:

 

1)    Kontrola zápisu ze dne 5.11.2008

2)    Volba ověřovatele

3)    Současný stav a budoucí rozvoj Pražské informační služby  - přizvána Ing. Lucie Ramnebornová, ředitelka PIS

4)    Informace o změně smluvních vztahů mezi hl. městem Prahou spol. ELTODO, a.s. řešených Dodatkem č. 6 ke smlouvě o přenechání veřejného a slavnostního osvětlení veřejných a věžních hodin na území hl.m. Prahy

5)    Informace k organizaci a aktivitám hl. m. Prahy v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie

6)    Různé

 

 

 

   

 

   

 

 

Přílohy:

1)    Zápis z jednání VHP  ze dne 5.11.08

2)    Podklady k bodu 4) Usnesení RHMP č. 1721 ze dne 25.11.08

3)    Podklady k bodu 5) Usnesení RHMP č. 1719 ze dne 25.11.08

4)    K bodu 6) -  Pronájmy a prodej budov MHMP