Pozvánka

 

V Praze dne 25. února 2009

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám  22. zasedání  Výboru  hospodářské  politiky ZHMP,  které  se  bude  konat

 

ve středu  dne   4. března   2009

 

  Malý salónek, MHMP, Mariánské nám. 2, Praha 1, 1. patro, č. dv. 135 od 15,00 hodin.

 

Program:

 

1)    Kontrola zápisu ze dne 4.2.2008

2)    Volba ověřovatele

3)    Prezentace hlavních zjištění Průzkumu podnikatelského prostředí hl.m. Prahy – přizván  Ing. Jiří Mejstřík, vedoucí oddělení EAP ÚRP

4)    Statistika poruchovosti vodovodní sítě v roce 2008 a 2009

5)    Informace z  majetkové komise  ze dne  2.2.2009

6)    Informace z  konference Projekty Public Private Partnership ze dne  11.2.09

7)    Různé

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:

k bodu 1, 3 - 6