Pozvánka

 

V Praze dne 22. dubna 2009

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám  24. zasedání  Výboru  hospodářské  politiky ZHMP,  které  se  bude  konat

 

ve středu  dne   6. května   2009

 

  Malý salónek, MHMP, Mariánské nám. 2, Praha 1, 1. patro, č. dv. 135 od 15,00 hodin.

 

Program:

 

1)    Kontrola zápisu ze dne 1.4.2009

2)    Volba ověřovatele

3)    Prezentace k projektu urbanistického rozvoje území Rohanského ostrova  a jeho realizace – přizváni pp. Leoš Andrle a Roman Kraiczy ze společnosti Sekyra Group a.s.

4)    Doplňující informace k problematice transformace PIS  a aktuálnímu dění   - přizvána Ing. Lucie Ramnebornová, ředitelka PIS

5)    Informace z  majetkové komise  ze dne  28.4.2009

6)    Různé

- Interpelace k vzhledu a stavu Václavského náměstí

- Informace k akčnímu plánu hl. Prahy pro řešení krize incomingové turistice

- Střednědobá strategie rozvoje opencard

 

 

   

 

 

 

 

 

Přílohy:

- zápis z VHP z 1.4.09

- k bodu 3) Urbanistická studie

- k bodu 5) zápis z majetkové komise ze dne 30.3.2009

- k bodu 6)  Interpelace  Václavské náměstí

        Informace k akčnímu plánu

         Střednědobá strategie - opencard

Pravidla pro správu pohledávek a Informace o stavu pohledávek HMP – bude projednáváno na červnovém zasedání VHP