Pozvánka

 

V Praze dne 11. 6. 2009

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám  25. zasedání  Výboru  hospodářské  politiky ZHMP,  které  se  bude  konat

 

ve středu  dne   17. června   2009

 

  Malý salónek, MHMP, Mariánské nám. 2, Praha 1, 1. patro, č. dv. 135 od 15,00 hodin.

 

Program:

 

1)    Kontrola zápisu ze dne 6.5.2009

2)    Volba ověřovatele

3)    Prezentace KCP, a.s.

4)    Přehled  strategických akcí hl. m. Prahy  pro období 2008 – 2014 – přizvána Ing. Zdena Javornická, zástupkyně ředitele pro oblast finanční a Ing. Mgr. Vladan Kubec,  vedoucí oddělení strategie a analýz odboru ROZ MHMP

5)    Informace z  majetkové komise  ze dne  29.4.2009

6)    Roční zpráva o portfoliu hl. m. Prahy za rok 2008.

7)    Informace o stavu pohledávek hl. m. Prahy k 31.12.2008- přizvána ing. Jarmila Melkesová, ředitelka odboru účetnictví HMP

8)    Různé

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:

- k bodu 1) Zápis z VHP z 6.5.2009

- k bodu 4)  Hlavní strategické akce

- k bodu 5)  Zápis z MK

- k bodu 6)  Portfolio 2008

- k bodu 7)  Stav pohledávek.