Pozvánka

 

V Praze dne 25. září 2009

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám  27. zasedání  Výboru  hospodářské  politiky ZHMP,  které  se  bude  konat

 

ve středu  dne  7. října   2009

 

  Malý salónek, MHMP, Mariánské nám. 2, Praha 1, 1. patro, č. dv. 135 od 15,00 hodin.

 

Program:

 

1)    Kontrola zápisu ze dne 9.9.2009

2)    Volba ověřovatele

3)    Informace z  majetkové komise  ze dne  21.9.2009

4)    Příprava rozpočtu hl.m.Prahy pro rok 2010 – přizvána Ing. Jarmila Javornická, zástupkyně ředitele - oblast finanční a pověřena řízením odboru rozpočtu MHMP

5)    Různé

 

   

 

 

 

 

Mgr. Karel Klíma

Předseda VHP

 

 

 

 

 

 

Přílohy:

- zápis z VHP z 9.9.2009

- k bodu 3) zápis z majetkové komise ze dne 21.9.2009

- k bodu 4) příprava rozpočtu