Pozvánka

 

V Praze dne 25. listopadu 2009

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám  28. zasedání  Výboru  hospodářské  politiky ZHMP,  které  se  bude  konat

 

ve středu  dne  2. prosince  2009

 

  Malý salónek, MHMP, Mariánské nám. 2, Praha 1, 1. patro, č. dv. 135 od 15,00 hodin.

 

Program:

 

1)    Kontrola zápisu ze dne 7.10.2009

2)    Volba ověřovatele

3)    Informace z  majetkové komise  ze dne  25.11.2009

4)    Stav přípravy rozpočtu hl.m.Prahy pro rok 2010 – přizvána Ing. Jarmila Javornická, zástupkyně ředitele - oblast finanční a pověřena řízením odboru rozpočtu MHMP

5)    Záměr na založení Regionální a rozvojové agentury hl.m.Prahy  -  Ing. Pavel Klega, náměstek primátora pro oblast správy městského majetku,hospodářské politiky a infrastrukutury města

6)    Různé

 

   

 

 

 

 

Mgr. Karel Klíma

Předseda VHP

 

 

 

Přílohy:

- zápis z VHP z 7.10.2009

- k bodu 3) zápis z majetkové komise ze dne 25.11.2009

- k bodu 4) příprava rozpočtu

- k bodu 5) důvodová zpráva