Pozvánka

 

V Praze dne 25. ledna 2010

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám  30. zasedání  Výboru  hospodářské  politiky ZHMP,  které  se  bude  konat

 

ve středu  dne  3. února 2010

 

  Malý salónek, MHMP, Mariánské nám. 2, Praha 1, 1. patro, č. dv. 135 od 15,00 hodin.

 

Program:

 

1)    Kontrola zápisu ze dne 2.12.2009

2)    Volba ověřovatele

3)    Informace z  majetkové komise  ze dne  24.11.2009

4)    Informace k rozpočtu hospodářské  činnosti vlastního hospodaření hl.m.Prahy na rok 2010

5)    Zpráva o portfoliu hl.m.Prahy za 3. čtvrtletí 2009

6)    Informace k vývoji smluvních vztahů na Výstavišti Praha

7)    Různé

 

   

 

 

 

 

Mgr. Karel Klíma

Předseda VHP

 

 

 

Přílohy:

- zápis z VHP ze dne  2.12.2009

- k bodu 3) zápis z majetkové komise ze dne 24.11.2009

- k bodu 4) tištěné materiály

- k bodu 5) zpráva o portfoliu

- k bodu 6) tištěné materiály