Pozvánka

 

V Praze dne 27.dubna 2010

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám  32. zasedání  Výboru  hospodářské  politiky ZHMP,  které  se  bude  konat

 

ve středu  dne  5. května 2010

 

  Malý salónek, MHMP, Mariánské nám. 2, Praha 1, 1. patro, č. dv. 135 od 15,00 hodin.

 

Program:

 

1)    Kontrola zápisu ze dne 7.4.2010

2)    Volba ověřovatele

3)    Problematika řešení konsolidace veletržních aktivit v hl.m.Praze

4)    Informace z  majetkové komise  ze dne  21.4.2010

5)    Různé

 

   

 

 

 

Mgr. Karel Klíma

Předseda VHP

 

 

 

Přílohy:

- zápis z VHP ze dne 7.4.2010

- k bodu 3) materiály v tištěné podobě

- k bodu 4) zápis z majetkové komise ze dne 21.4.2010