Pozvánka

 

V Praze dne 25. května 2010

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám  33. zasedání  Výboru  hospodářské  politiky ZHMP,  které  se  bude  konat

 

ve středu  dne  6. června 2010

 

  Malý salónek, MHMP, Mariánské nám. 2, Praha 1, 1. patro, č. dv. 135 od 15,00 hodin.

 

Program:

 

1)    Kontrola zápisu ze dne 5.5.2010

2)    Volba ověřovatele

3)    Informace z jednání veletržních správ a hl.m.Prahou

4)    Informace – hodnocení „Brandu“ velkých měst Evropy

5)    Informace-  přestavba Rohanského ostrova

6)    Roční zpráva o portfoliu hlavního města Prahy za rok 2009

7)    různé

   

 

 

 

Mgr. Karel Klíma

Předseda VHP

 

 

Příští zasedání VHP 8.9.2010

 

Přílohy:

 - k bodu 3) materiály v tištěné podobě

- k bodu 4)  materiály v tištěné podobě

- k bodu 5) materiály v tištěné podobě

- k bodu 6) materiály v tištěné podobě