Výbor hospodářské politiky ZHMP

 

Pozvánka

 

26. února 2007

 

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám 3. zasedání Výboru hospodářské politiky ZHMP na 7. března 2007 od 15,00 hodin  - Nová rada , 1. patro, Mariánské náměstí 2, Praha 1.

 

 

Program:

 

1)    Kontrola zápisu

2)    Volba ověřovatelů zápisu

3)    Stav projektu  pořádání Letních olympijských her v Praze    - přizvána  Ing.  Světlana Kubíková

4)    Zpráva o stavu bytového fondu hl.m. Prahy v návaznosti na deregulaci výše nájemného

5)    Průběžná zpráva o stavu pohledávek za HMP a jejich vymáhání

6)    Informace z majetkové komise RHMP

7)    Návrh dubnového zasedání Výboru HP

8)    Různé

 

 

 

 

 

 

Přílohy:

-    Zápis z 2. jednání VHP ze dne 7.2.07, vč. prez. listiny

-    Praha olympijská –  č. tisku ZHMP Z 953  - uveřejněno na stránkách  http://www.urhmp.cz/portal/page/portal/URHMP_Public/OLYMP/praha_olympijska.html

-    Zpráva o stavu bytového fondu ve správě hl.m. Prahy

-    Informace o stavu pohledávek hl.m. Prahy k 31.12.2005

-    Informace o stavu pohledávek hl.m.Prahy k 30.6.2006

-    Zápis z 1. jednání majetkové komise Rady HMP ze dne 31.1.2007

-    Informace pro členy výboru hospodářské politiky z 9.2.07