V Praze dne 28. května  2008

 

Vážená paní, vážený pane,

 

4. června 2008  -  Malý salónek, MHMP, Mariánské nám. 2, Praha 1, 1. patro, č. dv. 135 od 15,00 hodin.

 

 

Program:

 

1)    Kontrola zápisu ze dne 7.5.08

2)    Volba ověřovatele

3)    Informace o investičním záměru společnosti Pražské služby a.s. v letech 2008 – 2010 – přizván p. JUDr. Roman, generální ředitel

4)    Doplňující informace k projektu záměru zpoplatnění vjezdu do centra Prahy – přizván p. František Balogh, BSc., poradce ředitele odboru informatiky MHMP

5)    Informace k vývoji dluhové služby hl. m. Prahy

6)    Informace z majetkové komise ze dne 23.4.2008 a  2.6.2008

7)    Různé

 

 

 

 

 

   

 

 

Přílohy:

1)    Zápis z jednání VHP č. 15/2008 ze dne 7.5.08

2)    K bodu 3) – Důvodová zpráva  

3)    K bodu 4) -  Strategická studie společnosti Deloitte

4)    Program majetkové komise dne 2.6.08